Cõng nhau lái xe máy !

Một thanh niên vừa cõng một thanh niên khác, cưỡi trên chiếc xe máy cà tàng, đầu không đội mũ bảo hiểm, đi vào đường một chiều ngang nhiên như chốn không người.