UNESCO bảo trợ trung tâm Toán và Lý…

Ngày 24/8, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh cùng Tổng giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) Irina Bokova đã ký thoả…