Cơ quan MTTQ đề nghị công khai tài…

Chiều 1/9, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm thực hiện quy chế giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư.  Ông Lý Ngọc…

Chủ tịch nước thăng quân hàm cấp tướng…

Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa được nhận quyết định thăng quân hàm trung tướng lên…

Chính phủ đốc thúc 19 công trình giao…

Ngày 31/8, Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại phiên họp lần thứ 14 Ban chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án trọng điểm…