35 dự án BOT được giảm phí

Theo chỉ đạo của Chính phủ về giảm chi phí cho doanh nghiệp từ năm 2016, Bộ Giao thông Vận tải đã soát hơn 70 dự án BOT đang hoạt động và quyết định giảm…

Nhà đầu tư BOT Thái Nguyên – Chợ…

Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cienco4, đại diện liên danh nhà đầu tư Cienco 4 - Tuấn Lộc - Trường Lộc, cho biết, nhà đầu tư đã xây dựng ba phương…