Khuôn mặt dị dạng vì thẩm mỹ giá…

Phẫu thuật thẩm mỹ nhằm giúp con người trở nên xinh đẹp nhưng một số trường hợp như Alvina Bernardes, Maui Cababao và Nina Lavadia (Philippines) thì lại dẫn đến thảm họa. Vì tiêm filler…