Quỹ bảo hiểm y tế dự báo bội…

Chiều 29/8, đại diện Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết 6 tháng đầu năm đã chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hơn 41.000 tỷ đồng, chiếm gần 60% quỹ được sử…

Bác sĩ truyền hình trực tiếp ca bơm…

Phẫu thuật thẩm mỹ từng là chủ đề cấm kỵ, hiếm khi được nhắc đến, song ngày nay nó dường như trở thành một điều quá bình thường đến mức cả khách hàng lẫn bác…