Công ty con thứ 2 của Yến sào…

Theo phương án đợt chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng, Công ty TNHH MTV Nước giải khát Sanest Khánh Hoà sẽ bán đấu giá 7,97 triệu cổ phần, tương đương 24,16% vốn…

Warren Buffett vừa kiếm về 13 tỷ USD…

Berkshire vừa thực thi chứng quyền tại Bank of America - mua 700 triệu cổ phiếu phổ thông với giá thấp hơn thị trường nhiều. Quyền mua này được thỏa thuận trong một khoản đầu…

Lương IT có thể tăng gần 50% nếu…

Khảo sát của VietnamWorks vừa cho biết, ngôn ngữ là yếu tố giúp lao động IT có được mức lương cao đột biến. Tuy nhiên khả năng ngoại ngữ đang lại là một trong những…