Việt Nam chính thức có đề án quản…

Chính phủ vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý các loại tài sản ảo, tiền ảo, tiền điện tử. Như vậy, với Đề…

Đức chuyển xong hơn 740 tấn vàng về…

Ngân hàng Trung ương Đức - Bundesbank vừa thông báo đã chuyển 100 tấn vàng cuối cùng từ Paris về nước. Tổng cộng, nước này đã đưa về 743 tấn vàng thỏi, trị giá gần…