Kỳ thi tốt nghiệp thời Pháp diễn ra…

Cuối thế kỷ 19, trường tiểu học được thiết lập tại mỗi lỵ sở địa hạt (sau này là tỉnh). Cuối bậc tiểu học (năm thứ ba), học sinh toàn quản hạt được sát hạch.…

Những cách nói thay thế ‘I understand’

Đôi khi bạn cần cách diễn đạt ngắn gọn nhằm thể hiện đã hiểu điều người khác nói, không cần nêu bất kỳ ý kiến nào khác. Một số cách nói hữu ích trong trường…

Trẻ em Nhật Bản cần chuẩn bị gì…

Với kinh nghiệm sống tại Nhật Bản nhiều năm, Kirsty Kawano, bà mẹ hai con người Australia chia sẻ trên Savvy Tokyo những việc cần chuẩn bị cho một đứa trẻ vào lớp 1 ở…