/Mỹ công bố video thử hạt nhân tuyệt mật thời Chiến tranh Lạnh

Mỹ công bố video thử hạt nhân tuyệt mật thời Chiến tranh Lạnh

Mỹ công bố video thử hạt nhân tuyệt mật thời Chiến tranh Lạnh

Mỹ công bố video thử hạt nhân tuyệt mật thời Chiến tranh Lạnh

Video vụ thử hạt nhân mang mật danh Hardtack-1 vào ngày 21/5/1958. 

Phòng thí nghiệm Quốc gia Lawrence Livermore (LLNL) ngày 14/12 tiếp tục công bố những cuộn phim ghi lại hoạt động thử bom hạt nhân bí mật trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh được giải mật và công bố sau 65 năm được cất giữ trong những kho lưu trữ an ninh nghiêm ngặt, theo Sputnik.

Phần đầu của những thước phim này được LLNL công bố vào cuối tháng 3.

Từ năm 1945 đến 1962, Mỹ đã cho nổ hơn 210 quả bom hạt nhân và sử dụng camera ghi lại từng vụ nổ thử nghiệm. Trong nhiều thập kỷ qua, khoảng 10.000 thước phim dạng này được cất giữ trong những kho an ninh có độ bảo mật cao.

Hiện khoảng 4.200 thước phim đã được scan lại, 400-500 thước phim được phân tích và khoảng 750 thước phim được giải mật hoàn toàn.

Theo LLNL, mục đích của việc phục hồi này nhằm cung cấp dữ liệu cho các nhà khoa học Mỹ trong việc xây dựng các mô hình thử nghiệm bom hạt nhân trên máy tính.

Nguyễn Hoàng