/Trạng nguyên nào được mệnh danh ‘Trạng Lường’?

Trạng nguyên nào được mệnh danh ‘Trạng Lường’?