/Nhà văn nào khai sinh nhân vật Chí Phèo?

Nhà văn nào khai sinh nhân vật Chí Phèo?

nha-van-nao-khai-sinh-nhan-vat-chi-pheo

Tạo hình nhân vật Chí Phèo trong phim “Làng Vũ Đại ngày ấy”.

Câu 1: Nhà văn nào khai sinh nhân vật Chí Phèo – điển hình của người nông dân lương thiện bị đẩy vào con đường lưu manh trước Cách mạng tháng tám?

a. Nam Cao

b. Phạm Duy Tốn

c. Ngô Tất Tố