/Đà Nẵng tung video Hoa hậu Phạm Hương quảng bá du lịch

Đà Nẵng tung video Hoa hậu Phạm Hương quảng bá du lịch

Hoa hậu Phạm Hương quảng bá du lịch Đà Nẵng

Hoa hậu Phạm Hương quảng bá du lịch Đà Nẵng

 Sở Du lịch Đà Nẵng